ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

KOŁA INFORMATYCZNE

SZKOLENIA
DLA NAUCZYCIELI

INTERNET
RZECZY

LAUREACI
KONKURSÓW

WYŚCIGI
ROBOTÓW

SCRATCH DAY

PISZĄ O NAS

 

 

 

 

 

             Od września 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie rozpoczęła realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach"

Przystąpienie do projektu poprzedził udział nauczycieli w konferencjach z nim związanych oraz opracowaniem innowacji.

Następnie w zakresie programowania w językach Baltie i Scratch oraz wykorzystania robotów na zajęciach zostali przeszkoleni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP8.

Programowanie wdrażaliśmy przede wszystkim w klasach pierwszych i czwartych, ale również na kółkach informatycznych i w pozostałych klasach.

Do nauki programowania wykorzystujemy głównie dwa wizualne środowiska programistyczne: Baltie i Scratch oraz przyjazne dzieciom roboty (mBot, Dash & Dot). Młodsi uczniowie do układania programów wykorzystują również puzzle ScotieGo!
Naukę programowania zaczynamy z pierwszoklasistami układając sekwencje obrazków i ciągi poleceń dla robota. W ramach wprowadzenia do programowania w środowisku BALTIE dzieci układają scenę z rozsypanych puzzli. Następnie uczniowie w sposób naturalny przechodzą do budowania scen w środowisku Baltie i
w dalszej kolejności poprzez czarowanie przechodzą do programowania.
Ogromną motywację dla dzieci stanowią konkursy programistyczne, w których uczniowie naszej szkoły co roku zajmują bardzo wysokie miejsca w województwie, a nawet w Polsce i na świecie.
W roku 2016 Szymon Pustelak zajął II miejsce w finale międzynarodowym, w roku bieżącym
mimo, że zdobył dopiero 15 pozycję na świecie, ale był pierwszym czwartoklasistą w międzynarodowym finale.
W klasie czwartej uczniowie zaczynają programowanie w środowisku Scratch, przechodząc od prostych animacji i krótkich filmów do tworzenia gier komputerowych według własnego pomysłu. Tutaj motywację wzmacnia udział w projekcie "Mistrzowie Kodowania" oraz ogólnopolskie i ogólnoświatowe akcje, takie jak Scratch Day czy Code Week, podczas których mogą prezentować swoje gry kolegom.
Niebywałe zainteresowanie uczniów wzbudzają także roboty. Początkowo uczniowie oswajają się z nimi, uruchamiając dołączone przez producentów programy. Następnie sterują robotami w sposób zdalny, wykorzystując piloty oraz specjalne aplikacje. Wreszcie przychodzi czas na programowanie robotów w aplikacjach mBlock i Blockly, bardzo podobnych do środowiska Scratch.
W ramach pilotażu uczniowie SP8 włączyli się do projektu Akademii Kodowania realizując projekt konkursowy
inteligentne skrzyżowanie -- z zakresu Internetu Rzeczy. Przy tej okazji poznali podstawy elektroniki oraz środowisko programistyczne Arduino.