K O Ś C I Ó Ł   P A R A F I A L N Y

 

 
 

 

                                                              

 

                                                                   

 

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W TRZCINICY

(kalendarium budowy)

 

·        25.06.1982 – Ksiądz Stanisław Bałucki obejmuje probostwo w Trzcinicy

·        29.06.1982 – Powołanie Komitetu Budowy Kościoła. Przewodniczący – Czajka Ludwik; Zastępca – Stachacz Władysław, Tusińska Stanisława; Skarbnik – Maciejowski  Michał, Korzeniowski Tadeusz, Majchrowicz Albin

·        Gromadzenie materiałów budowlanych: cegła, wapno, cement, lepik, kamień, stal, drewno

·        Składki pieniężne od poszczególnych rodzin

·        22.02.1983 – zatwierdzenie planu kościoła (na podstawie planu kościoła św. Franciszka w Chicago)

·        22.06.1983 – papież Jan Paweł II poświęca w Krakowie kamień węgielny

·        07.08. 1983 – poświęcenie placu pod budowę (ks. dziekan Alfred Solarski)

·        28.11.1983 – pozwolenie z Kurii Biskupiej na budowę domu parafialnego

·        28.03.1984 – wbicie pierwszej łopaty pod budowę kościoła

·        14.04.1984 – wytyczenie ław fundamentowych

·        19.04.1984 – suchy beton w wykopach

·        27.07.1984 – zbrojenie pod betonowanie

·        02.05.1984 – betonowanie ław

·        19.05.1984 – szalowanie pod fundamenty

·        01.06.1984 – betonowanie fundamentów

·        05.09.1984 – wznoszenie murów z cegły i kamienia

·        03.10.1984 – wykopy pod fundamenty domu parafialnego

·        11.10.1984 – wylanie ław fundamentowych pod dom parafialny

·        23.04.1985 – przesłuchanie proboszcza na komendzie MO w/s zakupu blachy

·        17.05.1985 – płyta nad piwnicami domu parafialnego

·        01.08.1985 – zakończenie wznoszenia murów na kościele i na domu parafialnym

·        11.09.1985 – ostatnia płyta na budynku parafialnym

·        13.10.1985 – wykonanie dachu na budynku parafialnym

·        24.10.1985 – wylanie płyty na kościele

·        01.11.1985 – wmurowanie kamienia węgielnego (przy głównym wejściu po prawej stronie)

Treść Aktu Erekcyjnego:

Na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, na świadectwo swej wiary i gorliwości dla obecnych i przyszłych pokoleń dla kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wznoszonego przez mieszkańców Parafii Trzcinickiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ordynariusz Dr Ignacy Tokarczuk, dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego w Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada Roku Pańskiego 1985, którego poświęcenia dokonał Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w czasie II Pielgrzymki do Polski.

Rozpoczęcie budowy kościoła miało miejsce w dniu 28 III 1984 r, w VII roku Pontyfikatu Papieża z rodu Polaków Jana Pawła II.

W XX roku pasterzowania Ks. Bp Ordynariusza Ignacego Tokarczuka, gdy Parafia Trzcinica erygowana przed rokiem 1480 należała do Dekanatu Jasło-Zachód, a Dziekanem był Ks. Alfred Solarski – Archiprezbiter Jasielski, Proboszczem zaś Ks. Stanisław Bałucki, a wikariuszem w Parafii był Ks. Ryszard Panek mgr Teologii i mieszkający wśród swoich Parafian emerytowany Proboszcz Ks. Stanisław Kułak, Jubilat i Honorowy Kanonik Kapituły Brzozowskiej, zaś Przewodniczącym Komitetu Budowy Pan Ludwik Czajka z Trzcinicy, według projektu architekta mgr inżyniera Janusza Hanusa z Krosna.

Niniejszy dokument na wieczną rzeczy pamiątkę podpisują: ks. bp Ordynariusz, dziekan, kapłani, budowniczowie i kierownicy oraz mieszkańcy.

 

·        30.11.1985 – krycie dachu blachą na budynku parafialnym

·        07.04.1986 – dokończenie wieży na kościele

·        13.08.1986 – docieplenie stropów kościoła

·        18.08.1986 – krycie kościoła blachą

·        15.09.1986 – montaż krzyży na wieży i odgromienia

·        23.10.1986 – wykonanie wylewki pod posadzkę

·        01.12.1986 – montaż stolarki w domu parafialnym

·        01.06.1987 – montaż instalacji elektrycznej w kościele i w budynku parafialnym

·        01.08.1987 – tynkowanie ścian kościoła

·        02.09.1987 – montaż oświetlenia kościoła

·        27.10.1987 – układanie płytek posadzkowych PCV w kościele

·        14.11.1987 – wykonanie drewnianego ołtarza i ambony

·        15.11.1987 – poświęcenie kościoła (bp Ignacy Tokarczuk)

·        29.11.1987 – wykonanie ławek do kościoła

·        21.12.1987 – zakup organów elektrycznych

·        15.05.1988 – poświęcenie salek katechetycznych (ks. Jan Kulpa)

·        12.07.1988 – zakończenie tynkowania w budynku parafialnym

·        19.07.1988 – montaż nagłośnienia w kościele

·        18.09.1988- montaż drzwi wejściowych do kościoła

 

P R Z E M I E N I E N I E   P A Ń S K I E   CZYTAJ WIĘCEJ »

 

 

 
       
     
   
 

  aktualności | ogłoszenia | duszpasterze | grupy | fotogaleria | historia parafii

 

© Achim 2016