Z A P O W I E D Z I   P R Z E D Ś L U B N E

 

 
 

 

 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

 

18/2019

  15-29 września 2019

NARZECZONY:

   DARIUSZ DYLĄG, zam. w Trzcinicy

NARZECZONA:

   AGNIESZKA BARA, zam. w Gliniczku

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach kanonicznych

między wyżej wymienionymi osobami,

ma obowiązek w sumieniu powiadomić o tym kancelarię parafialną

 

PRZESZKODY DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA »