Z A P O W I E D Z I   P R Z E D Ś L U B N E

 

 
 

 

 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

 

 

15/2019

14 - 28 lipca 2019

NARZECZONY:

    PAWEŁ WOJCIECH GORCZYCA, zam. w Trzcinicy

NARZECZONA:

    KAROLINA AGNIESZKA MAJEWSKA, zam. w Jaśle

 

14/2019

14 - 28 lipca 2019

NARZECZONY:

    FRANZ KARL KETTELE, zam. w Graz

NARZECZONA:

    MAŁGORZATA ANNA WIĘCH, zam. w Jaśle

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach kanonicznych

między wyżej wymienionymi osobami,

ma obowiązek w sumieniu powiadomić o tym kancelarię parafialną

 

PRZESZKODY DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA »